umývanie okien domácnosti a firiem košice

Umývanie okien domácností a firiem Košice

Zákazka ktorá je realizovaná našou spoločnosťou je vždy zahájená a ukončená kompetentnou osobou, čo je v tomto prípade vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Táto osoba je zodpovedná za preberanie a odovzdanie dokončenej zákazky zákazníkovi. Akékoľvek čistenie musí byť ukončené podpísaním preberacieho protokolu. Zákazník podpísaním preberacieho protokolu potvrdzuje, že odovzdaná práca nevykazuje žiadnu škodu, bola […]

Umývanie okien domácností a firiem Košice

Umývanie okien domácností a firiem Košice 

Naša upratovacia spoločnosť, A SERVIS LIPKA, má dlhoročné skúsenosti v oblasti umývania okien domácností a firiem a množstvo spokojných zákazníkov, pre ktorých zabezpečujeme umývanie okien domácností, bytov, firiem Košice. Disponujeme teamom skúsených a odborne vyškolených zamestnancov, ktorí dokážu zabezpečiť pri umývanie okien pre byt, dom domácnosť, kanceláriu, firmu Košice […]