Umývanie a leštenie výkladov

Ako jedna z mála kvalitných upratovacích spoločností sa naša firma A SERVIS LIPKA, s.r.o zaoberá širokou škálou služieb v oblasti upratovania. Umývanie a leštenie výkladov realizujeme pre našich zákazníkov v systéme servisného čistenia. Pri prevádzkach, ktoré sa práve otvárajú, zabezpečujeme umývanie výkladov pred otvorením prevádzkarne podľa presnej požiadavky nášho zákazníka.Vykonávame umývanie výkladov a sklenených plôch pre obchody, obchodné centrá a prevádzky v centre mesta a na hlavných obchodných tepnách. Umývanie výkladov a sklenených plôch prebieha v dvoch režimoch umývania. Servisné umývanie výkladov a servisné umývanie okien. Zákazník si zvolí servisný cyklus umývania okien a výkladov podľa svojich potrieb. Najčastejšie servisné umývanie okien a výkladov je servisné umývanie 1x 90 dní a 1 x 120 dní alebo nepravidelne v časoch, ktoré si zvolí sám zákazník. Tak, aby sa nenarušoval chod prevádzkarne, umývame okná buď pred alebo po otváracej dobe. Alebo sa na začiatku rovno určí, že sa vnútorné výklady umývajú podľa dohody a servis nie je dopredu určený. Je to napr. pri prevádzkach, pri ktorých je postačujúce umývanie z vnútornej strany dvakrát ročne. Vyhovieme akýmkoľvek požiadavkám zákazníka a po dohode nastavíme termíny umývania výkladov a sklenených plôch. Náš servisný systém je nastavený automaticky a naši zamestnanci chodia čistiť a umývať výklady pravidelne. Po kontrole je potvrdený výkaz o vykonanej práci, na základe ktorého sa fakturuje kvartálne. Je možné samozrejme platiť aj v hotovosti na PPD.

Pri umývaní výkladov je dôležité na začiatku dobre umyť rám, potom profesionálne saponátovým roztokom umyť a odmastiť sklá. Keď dobre umyté výklady a presklené plochy preschnú, tak ich na záver vyleštíme čistou a suchou bavlnenou plienkou. Dodržaním tohto jednoduchého technologického postupu vyzerajú výklady dlhú dobu krásne čisté. Je to spôsobené tým, že sa nepoužije žiadne leštidlo ani Okena atď. Týmto jednoduchým trikom, že sa výklady vyleštia nasucho, sú prakticky 100% čisté, a pokiaľ sa postupne znečisťujú a zaprášia sa, jedná sa o súvislú vrstvu a znečistenie nie je tak viditeľné. Aj keď sú už výklady čiastočne znečistené, máte stále pocit, že sú výklady skoro čisté. Ak použijeme leštidlo, budú za nejaký čas na výkladoch vidieť kolesá a ťahy, ako sa leštili. Naša medzinárodná firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa môže chváliť veľkým množstvom spokojných zákazníkov, ktorí si u nás objednali umývanie, čistenie, leštenie výkladov a firemných log vrátane ich hydrofóbnej impregnácie. Čistenie a umývanie výkladov zabezpečujeme vo všetkých obchodných centrách v Slovenskej a Českej republike a už aj v Rakúsku. Vykonávame umývanie výkladov a retailových parkov pre rad významných zákazníkov a našou kvalitnou činnosťou sme získali umývanie výkladov, údržbu a servis pri čistení a umývaní výkladov vo všetkých ich pobočkách a prevádzkach.

myti-vyloh-v-brne 1

 

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA s.r.o. zabezpečuje umývanie a čistenie výkladov vo výškach po celej Slovenskej republike pre celý rad významných zákazníkov. Naša firma A SERVIS LIPKA sa v tejto oblasti pohybuje už niekoľko rokov a je zastúpená profesionálnym tímom, ktorý zaručí kvalitne vykonanú prácu. Špecializujeme sa na umývanie výkladov a sklenených plôch aj vo výškach za využitia horolezeckej a speleologickej techniky. Pre jednoduchší prístup k výkladom a iným preskleným plochám máme k dispozícii aj hydraulické ramená a vysokozdvižné plošiny. Túto techniku volíme prednostnejšie a častejšie oproti horolezeckej a speleologickej technike v prípade, že to dovolia okolité podmienky. Za pomoci horolezeckej techniky zabezpečujeme umývanie výkladov, pokiaľ nie je možné vykonať umývanie a čistenie výkladov z hydraulického ramena alebo z vysokozdvižnej plošiny. Pre uskutočnenie umývania výkladov vo výškach máme odborne zaškolených pracovníkov, ktorí majú platnú licenciu na prácu vo výškach a boli preškolení podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších prepisov a Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Vyššie menovaní zamestnanci boli lektorom preskúšaní a majú platné testy.

výšky

 

Odstránenie polepov zo sklenených povrchov

Umývanie výkladov po stavebnej činnosti začína strhnutím fólií a polepov, odstránením hrubých nečistôt z presklených plôch a odstránením zvyškov lepidiel a polepov korundovými žiletkami cca 10 – 15 cm vo svojej šírke. V súčasnej dobe sa montujú a osádzajú tabule presklených plôch, ktoré majú na svojom povrchu špeciálnu jemne kovovú vrstvu, ktorá môže byť neodborným čistením výkladov a presklených plôch nenávratne poškodená. Veľmi často sa stalo, že odstraňovaný polep alebo hrubá nečistota boli z výkladov alebo presklených plôch čistené iným nástrojom ako širokou, veľmi ostrou korundovou žiletkou a prišlo k nenávratnej škode, výklady a presklené plochy boli poškrabané a zničené. Nie je neobvyklé, že umývanie výkladov a presklených plôch vykonáva neodborne zaškolený pracovník, ktorý spôsobí poškriabanie výkladov takým spôsobom, že sú ryhy na výkladoch a presklených plochách úplne viditeľné. Najčastejšie sú zjavné a viditeľné škody na vyčistených výkladoch a presklených plochách po nasvietení výkladov a presklených plôch reflektormi. Nikdy preto nedovoľte odstraňovať plagáty a polepy z výkladov nezaškolenými zamestnancami, ktorí na túto prácu nie sú vybavení potrebným náradím. Vďaka nášmu systému kontroly a kvality služieb sme si istí, že naša práca bude perfektná. Odstraňujeme a zotierame polepy, reklamy, jednorazové polepy podujatí, reklamné bannery, stavebné polepy, polepy pylónov, fólie vo výškach …

Impregnácia výkladov

A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka kompletnú starostlivosť v oblasti umývania a impregnácie výkladov. Hydrofóbnu impregnáciu na sklá aplikujeme pomocou technológie GlasProtect – GSP. Táto technológia je dvojfázová hydrofóbna nanotechnologická impregnácia na liehovej báze. Je prevažne určená na horšie dostupné sklenené výplne, strešné okná, sklenené fasády, solárne panely, skleníky, presklené výklady, na hladké sklá a na menšie plochy skiel s jemným ornamentom. GSP má ochranný účinok proti vode a nečistote a je založený na princípe lotosového efektu. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu vody a špiny do guľôčok a odvaľovanie z povrchu samospádom alebo prúdením vzduchu. GSP spôsobuje hydrofobizáciu, olejofobizáciu a samočistiacu schopnosť ošetreného skla. Zabraňuje vzniku plesní, vodného kameňa a škvŕn napr. od hrdze. Chráni pred pôsobením UV žiarenia a chemikálií do hodnoty pH13 – solí, kyselín aj zásad. Klimatické podmienky pre aplikáciu GlasProtectu – GSP musí byť v suchu pri teplote + 15°C až + 30°C. Pre zachovanie funkcie a vlastností impregnácie výrobca neodporúča, aby teplota v noci prvý deň po aplikácii pri formovaní klesla pod + 10°C. Touto metódou dochádza k ochrane Vašich presklených plôch a predlžuje sa tým ich životnosť.

impregnace

 

Postup nanášania impregnácie je nasledovný:

Najprv musíme dôkladne očistiť a odmastiť presklené plochy, poté aplikujeme na sklenené plochy technológiu Nanoclean, ktorú nanesieme na plochy, necháme 20 minút zaschnúť a potom prvýkrát dôkladne vyleštíme. V dalšom kroku nanesieme a rozotrieme na takto pripravený povrch hydrofóbnu impregnáciu GSP, ktorú potom veľmi precízne vyleštíme do vysokého lesku. Sklenený povrch, ktorý je ošetrený GSP, sa umýva iba čistou vodou a nie je nutné používať čistiace prostriedky. Nano- vrstva je odolná voči teplotám do cca 450°C. Spojením nano častíc s podkladom je vytvorený perfektný ochranný mechanizmus pre povrch skla. Nano formátovaný povrch zostáva však paropriepustný – má možnosť “dýchať”. To nám umožňuje vytvoriť vďaka nanotechnológii hydrofóbnu, olejofóbnu a acidofóbnu úpravu povrchu. Garantujeme záruku 2 roky, životnosť je podmienená klimatickými podmienkami, predpokladaná životnosť podľa klimatickej námahy na 100% je 4-5 rokov. Vzhľadom na náročnosť danej činnosti máme prijateľné cenové relácie.