Ponúkame komplexné služby širokého spektra, zabezpečujeme pre našich zákazníkov aj umývanie a čistenie vo forme výškových prác. Ponúkame nielen klasické umývanie okien a kovových konštrukcií vo výškach, ale aj čistenie fasád vysokých budov. Na ľahko prístupné a nižšie položené miesta používame teleskopické tyče (až 9m), výškové práce vykonávame pomocou rebríkov, vysokozdvižných plošín či horolezeckej techniky. Snažíme sa voliť vždy to najrýchlejšie a najekonomickejšie riešenie. Sme schopní udržiavať Vaše presklené plochy aj vo výškach a to pomocou certifikovaných horolezcov odborne vyškolených podľa platnej vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky. Tiež majú s výškovými prácami mnohoročné skúsenosti a pri práci vždy starostlivo dbajú na zásady bezpečnosti. Náš tím horolezcov používa typizované body, vie sa zlaňovať a tiež je schopný odinštalovať a dať späť zábrany proti holubom.

Pri umývaní okien na vysokých a neprístupných miestach odporúčame zákazníkom aplikovať na sklenené výplne nanoimpregnáciu – technológiu GlasProtect. Samočistiaca hydrofóbna impregnácia – nanoimpregnácia je ochrana skla pred nepriaznivými a škodlivými vplyvmi UV žiarenia – tiež zabráni nečistotám od hmyzu a hrdze. Špeciálna nanovrstva chráni Vaše sklá a predlžuje im životnosť. Aplikuje sa po dokonalom očistení sklenených plôch. Potom, čo je nanovrstva nanesená na presklené plochy, stačí umyť okná len čistou vodou bez použitia saponátu a okná budú čisté a bez šmúh. Táto technológia vydrží na sklách po dobu 5-tich rokov. Výškové umývanie okien, fasád, konštrukcií sme schopní zabezpečiť po celej Slovenskej republike, v Česku, Rakúsku a Nemecku.

výšky

 

Čistenie a natieranie fasád vo výške

Vykonávame čistenie omietok, fasád a plášťov budov, tmelíme a realizujeme aj drobné opravy fasád a omietok. Na maľby a na opravy fasád používame kvalitné fasádne farby firmy Weber, ktorá ponúka širokú paletu farebných odtieňov spĺňajúcich nielen moderné technické, ale aj aktuálne architektonické požiadavky. Aplikujeme penetrácie a úpravu podkladu povrchu, tryskáme a zjednocujeme povrchy fasád tlakovou vodou, detailne čistíme fasády z ušľachtilých prírodných materiálov, umelého kameňa a obkladov špeciálnou chémiou po celom území Slovenskej republiky. Váš dom alebo iný objekt kompletne zbavíme ktoréhokoľvek znečistenia na stenách ako napríklad graffiti, škvrny od farieb, organická nečistota, atď. V odstraňovaní graffiti máme mnohoročné skúsenosti a naša technológia má 100% úspešnosť. Viac o odstraňovaní graffiti sa dozviete v sekcii na našich webových stránkach.

fasády 1

 

Čistenie fasád zo zeme

Pri bežnom znečistení, fasády umývame vo výške ručne v cene od 1,50 €/m², na fasády silne znečistené používame vysokotlakovú pištoľ za použitia aktívnej čistiacej zložky Flamil super 3 VO VÝŠKE od 3 €/m². Ak sa objavia škvrny, ktoré nejdú odstrániť žiadnou technológiou, odporúčame opravu fasády nanesením vhodnej farby VO VÝŠKE od 9 €/m². Navštívte naše webové stránky a v sekcii antigraffiti nájdete viac informácií o ochrane fasád a prevencii pred graffiti. Ak sa na Vašom objekte často vyskytujú graffiti a alebo iné druhy znečistenia, najvhodnejším riešením je antigraffitová ochrana, ktorá spoľahlivo ochráni Vašu fasádu. Čistenie fasád vykonávame pieskovaním, pieskovaním granitom, pieskovaním ľahkými abrazívami – vlašskými orechmi, pieskovaním špeciálnou pieskovačkou W/125 s riaditeľným tlakom, na pieskovanie a reštaurovanie sôch, historických objektov, na pieskovanie citlivých prírodných materiálov, pieskovca, vápenca, opuky, travertínu, teraca.

Po našich skúsenostiach z oblasti odstraňovania graffiti, čistenia fasád a súvisiacich služieb vieme, že napríklad prí odstránení graffiti z povrchu neošetreného ochranným náterom (60-90% úspešnosť) nebýva zákazník vždy spokojný, preto ponúkame alternatívne riešenie v podobe náteru fasádnou farbou. Sme schopní zabezpečiť 90% zhodu farby náteru s existujúcou farbou fasády a natretie akokoľvek veľkých plôch, aj vo výškach. Pri čiastočnom natieraní fasády, napríklad zatieraní tieňa po odstraňovaní graffiti, musíte brať do úvahy znečistenie zvyšnej časti objektu – vždy to bude vidieť. Používame kvalitné farby firmy Weber, ktoré ponúkajú širokú paletu farieb a spĺňajú moderné technológie. Pri náteri je v cene zahrnuté aj čistenie fasády vysokotlakovou vodou (v rovnakej výmere ako náter, ak nie je dohodnuté inak).

ze země

 

Postavebné upratovanie

Do našich služieb je zahrnutá aj väčšina druhov postavebného upratovania. Priestory zbavíme prachu po remeselníkoch a nečistôt po maľovaní, dôkladne umyjeme všetky sklenené plochy a iné umývateľné povrchy, strhneme polepy, nakoniec hĺbkovo vyčistíme, prípadne aj navoskujeme podlahu. V týchto činnostiach má náš tím kvalitné skúsenosti najmä z nákupných centier, kde našim klientom tieto služby poskytujeme pravidelne po rekonštrukciách alebo pred otvorením nového podniku. Firma A SERVIS LIPKA disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných pracovníkov, preto pre nás nie je problém zabezpečiť rýchle upratovanie akokoľvek rozsiahlych priestorov kdekoľvek na území Čiech a Slovenska.

uklid po stavbe

 

Ostatné činnosti firmy A SERVIS LIPKA

Ponúkame celý rad služieb od strojového čistenia kobercov pomocou kotúčového stroja s rotačnými kefami, strojové čistenie podláh, voskovanie podláh – fluatácia, umývanie a čistenie okien a výkladov, ďalej umývanie a čistenie okien a presklených plôch vo výške pomocou horolezeckej techniky alebo z hydraulických ramien a montážnych plošín. Umývanie a čistenie okien, rámov, parapetov, výkladov, okien a presklených plôch vo výške, práce umývanie a čistenie vo výške, umývanie a čistenie okien pomocou horolezeckej a zlaňovacej techniky, umývanie a čistenie okien pomocou hydraulických ramien montážnych plošín, výškové práce umývanie a čistenie okien, sklenených a presklených plôch vo výške, sklenených tabúľ, skleníkov, zimných záhrad, presklených budov a domov, parkovacích domov, obchodných centier, výkladov prevádzok obchodných centier a výdajov v uliciach mesta, vitrín, presklených schodísk, svetlíkov, luxferov, copilit, polykarbonátov, sklenených prístreškov, sklenených a presklených stien budov a prevádzok, epoxidových podláh – stierok, log, pútačov, sklenených portálov, vývesných štítov, sklenených podkladov log, presklených a sklenených výťahov a zdvíhadiel, sklenených a presklených zábradlí, zábran a plotov, sklenených a presklených stropov a podláh, zrkadiel a zrkadlových stien, obkladov opaxit, mreží a roliet, hladkých stien, sklenených svetiel a lustrov, všetkých rozvodov vody, klimatizácie, elektriny, plynu, odpadov nad predajnou plochou. Zvesenie, strhnutie a odstránenie z výkladov, okien a sklenených tabúľ všetkých polepov, lepidiel, silikónov, farieb po prestavbách a rekonštrukciách predajní a prevádzok v obchodných centrách a na uliciach miest. Strhnutie a odstránenie z výkladov, okien a sklenených tabúľ fólií, ochranných fólií, samolepiek, bannerov, reklamných polepov a polepov akcií. Vyškrabanie a vyčistenie farieb a silikónov po rekonštrukciách výkladov a zvyškov lepidiel po strhnutých polepoch, fóliách, polepoch reklám a polepoch akcií korundovými žiletkami. Umývanie a čistenie okien, výkladov a presklených plôch po maľovaní, remeselníkoch, maliaroch, rekonštrukciách, stavbe, prestavbe, výmene skiel a výkladov, pred otvorením prevádzkarne, pri otvorení nového podniku a obchodu. Umývanie a čistenie okien v domácnosti, vo firme, v obchode, prevádzkarni, v byte, na dome a v rodinnom dome. Umývanie a čistenie plastových okien, kastlových okien, balkónových okien, ventilačiek, strešných okien, neotvárateľných okien, sklenených stien, výťahov, kancelárií. Servisné umývanie a čistenie okien a výkladov. Jednorazové umývanie a čistenie okien a výkladov. Nárazové umývanie okien, výkladov, log, pútačov, vývesných štítov, mreží, roliet, žalúzií, vonkajších predokenných žalúzií, zrkadiel, zrkadlových stien, reklám, solárnych panelov, výkladov prevádzok obchodných centier. Odstraňujeme graffiti a nanášame ochranu antigraffiti. Špecializujeme sa aj na čistenie fasád od plesní, machov, sporov zo zateplených domov, a to veľmi progresívnou technológiou LSG, tzv. náterom LSG dosiahneme to, že zamedzíme tvoriacu sa vlhkosť, ktorá spôsobuje rast a tvorbu zelených sanitrov a zamedzíme a odstránime súčasné mikrobiálne napadnutia . Táto funkcia je založená na princípe zmeny iónovej rovnováhy v bunkovej stene mikroorganizmu. Naše služby vykonávame po celej Slovenskej republike, v Česku, Rakúsku a Nemecku. Pokiaľ Vás zaujali naše ponúkané práce, navštívte naše firemné internetové stránky http://www.a-servislipka.sk/ alebo nás priamo kontaktujte.